۱۲ روش ساده برای ادغام تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای با برنامه‌ی درسی

این مقاله در حقیقت یک کتابچه‌ی آموزشی و حاصل پروژه‌ای درباره‌ی سواد رسانه‌ای است؛ یک کار مشترک میان پژوهش‌گران کالج ایتاکا (Ithaca College) و معلمان مدارس ایالت نیویورک. موضوع اصلی پروژه ترکیب دو موضوع «تفکر نقاد» و «سواد رسانه‌ای» با برنامه‌ی تحصیلی در همه‌ی مقاطع و انواع مدارس است با این هدف که استراتژی‌ها و راهکارهایی برای آموزش سواد رسانه‌ای پیشنهاد دهد. 

این کتابچه‌ی آموزشی برای آموزشگران و معلمانی تهیه شده است که علاقه دارند از مفاهیم سواد رسانه‌ای در برنامه‌ریزی آموزشی خود استفاده کنند. برای این کار دوازده روش ساده با هدف ترکیب تفکر نقاد و سواد رسانه‌ای با برنامه‌ی کلاسی معرفی شده و برای همه‌ی مقاطع تحصیلی مناسب است. 

سیندی شیبی (Cyndy Scheibe) و فیث روگو (Faith Rogow) این رویکرد را در طراحی این کتابچه‌ی آموزشی مد نظر قرار داده‌اند که برای پرورش دانش‌آموزانی نقاد و مخاطبانی آگاه، الزاماً به برگزاری کلاس‌هایی ویژه به نام تفکر انتقادی یا سواد رسانه‌ای نیاز نیست، می‌شود این مهارت‌ها را در کلاس علوم، ریاضی یا ادبیات با دانش‌آموزان تمرین کرد.

این مقاله‌ کمی بیش از ۴۰۰۰ کلمه است و مطالعه‌ی آن به حدود ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد.