گوش کردن و تفکر انتقادی

متن حاضر ترجمه بخش پنجم از فصل اول کتاب Human Communication به قلم چهار نفر از اساتید ارتباطات دانشگاه‌های امریکا است. این کتاب نخستین بار در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و تاکنون پنج بار تجدید چاپ شده است. این بخش از کتاب ضمن معرفی دقیق فرآیند گوش کردن و انواع آن، به ارتباط گوش کردن با تفکر انتقادی می‌پردازد و راهکارهایی برای تمرین و پرورش مهارت‌های گوش کردن و تفکر انتقادی پیشنهاد می‌دهد.

این کتاب شامل سه فصل اصول مطالعات ارتباطات، چارچوب ارتباطات و اصول سخنرانی است و هر فصل چند بخش را شامل می‌شود. مقدمه‌ای بر ارتباطات انسانی، زبان و معنا، ارتباطات غیرکلامی، ارتباطات میان‌فردی، ارتباطات میان‌فرهنگی، ارتباطات حرفه‌ای، دینامیک ارتباط در گروه‌های کوچک، انتخاب موضوع و تجزیه و تحلیل مخاطب از جمله بخش‌های این کتاب هستند. جودی پیرسون (Judy C. Pearson) و پُل نلسون (Paul E. Nelson) از دانشگاه داکوتای شمالی و اسکات تیتزوُرث (Scott Titsworth) و لین هارتر (Lynn Harter) از دانشگاه اوهایو این کتاب را نوشته‌اند.

بخش پنجم از فصل اول کتاب این‌طور آغاز می‌شود: 

آن‌چه با مطالعه‌ی این بخش و تفکر درباره‌ی آن فرا می‌گیرید:

۱- می‌توانید فرآیند گوش کردن را توصیف کنید و تفاوت آن با شنیدن را تشخیص دهید.

۲- سه دلیل بیاورید که چرا گوش کردن اهمیت دارد.

۳- گوش کردن فعال، همدلانه، انتقادی و لذت‌بخش را تعریف کنید و برای هر کدام مثال بیاورید.

۴- موانع گوش کردن فعال را تحلیل کنید (شامل پارازیت‌های درونی و بیرونی، برداشت‌هایمان از دیگران و حتی رفتار خودمان)

۵- با استفاده از راهکار‌های تفکر انتقادی، موقعیت کلی ارتباط و پیام گوینده را ارزیابی کنید.

۶- تفاوت‌های میان زنان و مردان در زمینه‌ی گوش کردن را توصیف کنید.

۷- راهکار‌های کلی گوش کردن فعال را در موقعیت‌های خاص (شامل محیط کار، کلاس درس و محیط‌های میانجی[2]) به کار ببندید.

۸- ملاحظات اخلاقی را در گوش کردن مراعات کنید.