پذیرش، اجرا و تداوم یادگیری از راه خدمت

مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ی فصل دوازدهم از کتاب Service Learning: The Essence of the Pedagogy (یادگیری از راه خدمت: جوهر آموزش) است. کتاب در سال ۲۰۰۰ به چاپ رسید و شامل مجموعه مقالاتی درباره‌ی یادگیری از راه خدمت است که اندرو فارکو (Andrew Furco) و شلی اِچ. بیلیگ (Shelley H. Billig) آن‌ها را جمع‌آوری و ویرایش کرده‌اند.نویسنده فصل دوازدهم کتاب خود خانم بیلیگ است. دکتر شِلی اِچ. بیلیگ (Shelley H. Billig, Ph.D) نویسنده‌ی این مقاله، معاون شرکت پژوهشی RMC  و مشاور ارشد مؤسسه ملی یادگیری از راه خدمت در برنامه‌ی «خدمت-یادگیری» است. او با هدایت پروژه‌های پژوهشی و ارزشیابی‌ متعددی در سطح ملی و ایالتی، اثربخشی یادگیری از راه خدمت و اصلاحات آموزشی از جمله پر کردن شکاف میان مدرسه و جامعه و ایجاد علاقه دوباره در نوجوانان کم‌انگیزه را مورد توجه قرار داده است.