نقاشی ما

این فعالیت برای دانش‌آموزان کلاس اول تا سوم دبستان طراحی شده، اما با تغییر لحن پرسش‌ها به کلامی ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر، برای اجرا در مقطع پیش‌دبستانی یا پایین‌تر از آن هم مناسب است. هدف این فعالیت آشنایی کودکان با مفاهیم صبر، مشارکت و ارتباط مؤثر است.