مهارت‌های حل تعارض

این بازی با هدف آشنا کردن دانش‌آموزان با این موضوع طراحی شده‌ است که «تعارض‌ها و درگیری‌ها را می‌توان به روشی مسالمت‌آمیز حل و فصل کرد، اما برای این کار باید مهارت‌هایی را در خود تقویت کنیم و برای به کار بردن آن‌ها در زندگی روزمره تمرین کنیم». دانش‌آموزان در جریان اجرای این فعالیت‌، با همراهی تسهیلگر، مهارت‌هایی را پیشنهاد می‌دهند و درباره‌ی هر کدام صحبت می‌کنند.