من کاغذ می‌سازم

این فعالیت برای دانش‌آموزان ششم ابتدایی و بالاتر از آن طراحی شده است اما قابلیت این را دارد که با ساده‌سازی مراحل انجام آن، در میان دانش‌آموزان کوچکتر هم اجرا شود.  در این بازی دانش‌آموزان، همراه با معلم کلاس در یک فرآیند مشارکتی از کاغذهای باطله، کاغذ جدید می‌سازند. شرکت‌کنندگان علاوه بر تمرین کار گروهی، مشاهده می‌کنند که برای بازیافت یک برگه کاغذ چه انرژی و منابعی لازم است.