معلم در نقش تسهیلگر

جنیفر تایلی (Jennifer Tylee)، پژوهشگری که دکترای خود در زمینه‌ی آموزش را از دانشگاه نیوکاسل دریافت کرده، نویسنده‌ی این مقاله است. او با بهره‌گیری از تجربه‌هایش در رساله‌ی دکترا با موضوع تجزیه و تحلیل جهت‌گیری ایدئولوژیک برنامه‌ی درسی و با استفاده از دیگر منابع معتبر آموزشی به موضوع «تسهیلگری» پرداخته و آن را به عنوان یکی از نقش‌هایی که معلم می‌تواند در کلاس درس ایفا کند، معرفی کرده است. عنوان اصلی رساله‌ی دکترای خانم تایلی این است: Teacher as Facilitator: One of the Face-to-Face Teacher’s Roles.

رویکرد کلی نویسنده در مقاله این است: معلم به عنوان یکی از متغیرهای کلاس، وظیفه دارد در نقش یک «واسطه» میان متغیرهای بیرون از کلاس و دانش‌آموزان، فرآیند یادگیری را تسهیل کند. معلم در نقش تسهیلگر می‌کوشد وضعیتی فراهم آورد که دانش‌آموزان بتوانند با فرصت‌های یادگیری درگیر شوند و ادراک و مهارت‌های خود را شکل دهند. این نقش با نقش‌های معلم به عنوان یادگیرنده، همکار، و شریک اجتماعی تعامل خواهد داشت. خانم تایلی می‌گوید: معلم برای این‌که یادگیری دانش‌آموزانش را تسهیل کند باید چند قدم بردارد: ارزیابی دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی برای یادگیری، اجرای برنامه، ارزیابی فرآیند.