فهرست احساسات

روان‌شناسان معتقدند همه رفتارهای انسانی بر آمده از احساسات‌اند و بر این اساس توصیه می‌شود که آموزش درباره احساسات مختلف به بچه‌ها و نحوه بیان احساسات را از دوران خردسالی شروع کنیم. ناتوانی بچه‌ها در بیان احساسات‌شان، از دوران نوپایی و خردسالی تا نوجوانی و حتی جوانی، دلیل اصلی اغلب بدرفتاری‌ها و هنجارشکنی‌های آن‌ها است. دکتر دَن سیگِل، روان‌پزشک سرشناس و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید افراد برای رام کردن احساسات‌شان باید آن‌ها را بشناسند و نام‌شان را بدانند. 

برای کودکان و نوجوانانی که خواندن و نوشتن یاد گرفته‌اند از فهرست واژگان احساسات استفاده کنید. هدف این است که فرد شناخت دقیق‌تری از حالت‌های احساسی خود به دست آورد و دایره واژگان او در بیان آن احساسات گسترده شود تا بتواند به جای بروز احساسات خود در قالب رفتارهای غیر عادی و نامناسب، از آن‌ها حرف بزند.