فهرست احساسات

روان‌شناسان معتقدند همه رفتارهای انسانی بر آمده از احساسات‌اند و بر این اساس توصیه می‌شود که آموزش درباره احساسات مختلف به بچه‌ها و نحوه بیان احساسات را از دوران خردسالی شروع کنیم. ناتوانی بچه‌ها در بیان احساسات‌شان، از دوران نوپایی و خردسالی تا نوجوانی و حتی جوانی، دلیل اصلی اغلب بدرفتاری‌ها و هنجارشکنی‌های آن‌ها است. دکتر دَن سیگِل، روان‌پزشک سرشناس و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید افراد برای رام کردن احساسات‌شان باید آن‌ها را بشناسند و نام‌شان را بدانند. 

برای کودکان و نوجوانانی که خواندن و نوشتن یاد گرفته‌اند از فهرست واژگان احساسات استفاده کنید. هدف این است که فرد شناخت دقیق‌تری از حالت‌های احساسی خود به دست آورد و دایره واژگان او در بیان آن احساسات گسترده شود تا بتواند به جای بروز احساسات خود در قالب رفتارهای غیر عادی و نامناسب، از آن‌ها حرف بزند.


متن اینفوگرافی برای افراد دارای معلولیت بینایی:

۶- ابزار شناخت و بیان احساسات برای افراد بالای ۶ سال 

فهرست احساسات

ابزار شناخت و بیان احساسات برای افراد بالای ۶ سال 

 • ناراحتی
 • غم و اندوه
 • دلخوری 
 • دل‌شکستگی 
 • آزردگی تأسف
 • عصبانیت 
 • خشم
 • تنفر
 • نارضایی 
 • اضطراب 
 • افسردگی 
 • دلتنگی 
 • نگرانی 
 • ترس
 • نا امنی 
 • تنهایی
 • عجز
 • ناتوانی
 • درماندگی 
 • خستگی 
 • پشیمانی 
 • شرم
 • خجالت
 • کلافگی 
 • سردرگمی
 • نا امیدی
 • تعجب 
 • حقارت 
 • قربانی شدن 
 • ترحم 
 • دل‌سوزی 
 • خوش‌حالی 
 • سر‌خوشی 
 • نشاط
 • ارزشمند و دوس‌داشتنی بودن
 • سر بلندی 
 • افتخار 
 • احترام
 • قدرشناسی 
 • عشق
 • دوست داشتن
 • آرامش
 • رضایت
 • لذت
 • امیدواری
 • امنیت 
 • غرور
 • حسادت