فرمان دهم

نه ‌تنها نوجوانان، که همه‌ی کاربران رسانه‌های آنلاین به مهارت تفکر نقاد نیاز دارند و پرسشگری مهم‌ترین ابزار برای پرورش این مهارت است.


متن اینفوگرافی برای افراد دارای معلولیت بینایی:

۱۰ فرمان برای حضور نوجوانان در اینترنت 

۱۰- زود باور نکن، تردید کن، سؤال کن 

هزاران فرد، مؤسسه و رسانه در حال تهیه محتوا برای وب‌سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند و هر کدام هدفی را دنبال می‌کندد. ما به عنوان مخاطب باید صحت و سقم محتوایی را که به دست‌مان می‌رسد بسنجیم و بعد با دیگران به اشتراک بگذاریم.

راهکارهای عمای 

پرسشگری بهترین ابزار ارزیابی و سنجش اعتبار و درستی پیام است. 

این پرسش‌ها پیام‌ را از زوایایی مختلف بررسی می‌کنند: 

  • پیام چه هدفی را دنبال می‌کند؟
  • پیام در کدام رسانه‌های دیگر بازتاب داشته؟ 
  • پیام حاوی شواهد و مستندات است؟ 
  • این شواهد و مستندات معتبر، دقیق و به‌روز هستند؟‌
  • آیا ادعایی در پیام هست که ممکن است درست، دقیق و بر‌آمده از واقعیت باشد؟
  • موضوع چه‌طور تفسیر شده؟ 
  • استدلال و نتیجه‌گیری منطقی است‌؟
  • کدام ادعاها و شواهد را بی چون و چرا  پذیرفتم؟
  • دیدگاه‌های متنوع و مخالف در نظر گرفته شده یا یکسویه است؟