شباهت‌ها و تفاوت‌های ما

این بازی برای شرکت‌کنندگانی بالاتر از ۱۱ سال و با هدف تقویت مهارت دیگر‌پذیری، به چالش کشیدن پیش‌داوری و برچسب‌زنی، و نگاه به دیگران مستقل از ظاهر و ملیت و نژاد آن‌ها طراحی شده است. این فعالیت شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کند که به دور از پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها با دیگران تعامل کنند.

اگر شما هم با این رویکرد موافقید که یکی از مهم‌ترین دلایل بروز خشونت در هر اجتماع فقدان همدلی با دیگران و پذیرش آن‌هاست، می‌توانید از طریق اجرای این فعالیت در کلاس درس یا گروه خود پیش‌داوری‌ کردن را به چالش بکشید و دیگرپذیری را تمرین کنید.