حمایت از آسیب‌دیدگان فجایع و حوادث

متن اینفوگرافی برای افراد دارای معلولیت بینایی:

حمایت از آسیب‌دیدگان فجایع و حوادث

۱- برای امدادگران مردمی (از این موارد پرهیز کنیم)

در نخستین روزهای پس از حادثه از این موارد پرهیز کنید: 

  • درخواست از آسیب‌دیدگان برای مرور و بازگویی اتفاق.
  • تجسس برای دانستن جزئیات شخصی و خانوادگی.
  • عبارت‌هایی مثل «همه چیز درست می‌شه» یا «خدا رو شکر زنده موندی».
  • توصیه‌هایی مثل «نباید فرار می‌کردی، باید زیر میز پناه می‌گرفتی».
  • ربط دادن اتفاق به تقدیر، عذاب یا خشم الهی. 
  • منفی‌بافی درباره رسیدن کمک‌ها و حمایت‌ها. 
  • وعده‌هایی که عملی شدن‌شان در توان شما نیست. مثل «قول می‌دم خیلی زود برگردی توی خونه‌ خودت».