جدول دوستی

تفاوت افراد با یکدیگر چه تأثیری بر ارتباط آن‌ها دارد؟ چه‌طور می‌شود با وجود تنوع فکرها و علایق، روابطی سازنده و برپایه احترام برقرار کرد؟ این فعالیت می‌کوشد دانش‌آموزان را با رنگین‌کمانی از علائق و سلایق مختلف روبه‌رو کند تا در عین حال که هم‌کلاسی‌هایشان را بهتر و دقیق‌تر می‌شناسند، در عمل تجربه کنند که تفاوت‌ها مانع نزدیکی و دوستی افراد نیست. این فعالیت برای نخستین جلسه کلاس یا نخستین روزهای سال تحصیلی پیشنهاد می‌شود.