بازنگری در کلام روزمره ۴

وزن خودتان یا همسرتان به‌طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته؟ می‌خواهید رژیم بگیرید و کالری بشمارید؟ همه را نزد خودتان نگه دارید. 
نیازی به بلند گفتن همه این‌ها پیش فرزندتان نیست. وقتی کودک هر روز شما را تماشا می‌کند که درباره «چاقی» و «از ریخت افتادن» صحبت می‌کنید، دارید برای او الگویی می‌سازید که ارزش و اعتبار و زیبایی افراد را با وزن و میزان چاقی یا لاغری‌اش می‌سنجد.