بازنگری در کلام روزمره ۲

در این‌که می‌خواهید با این جملات فرزندتان را تحسین کنید و با تشبیه او به زیباترین‌هایی که می‌شناسید، اوج علاقه‌تان را به او نشان دهید، شکی نیست. اما قصد سرشار از محبت شما تأثیر مخرب این جملات در ذهن بچه‌ها را خنثی نمی‌کند. 

عبارت‌هایی که در ابرهای رنگی می‌بینید حاوی برچسب‌هایی هستند که کودکان را نسبت به ظاهرشان دچار وسواس می‌کنند. پیامی که همراه با این جملات منتقل می‌شود این است که انتظار دارم مثل یک شاهزاده زیبا یا مثل فرشته کامل باشی. این عبارت‌ها حاوی برچسب‌هایی هستند که کودک را نسبت به زیبا یا قوی به نظر رسیدن دچار وسواس می‌کنند، از ریسک کردن برحذر می‌دارند که مبادا اشتباه کنند، کمال زیبایی‌شان نقصان یابد، قدرت‌شان زیر سؤال برود و دیگر فرشته، پرنسس یا قهرمان و محبوب مقتدر شما نباشند.