بازنگری در کلام روزمره ۱۳

هرچند شما از موفقیت فرزندتان شادمان می‌شوید و هرچند که بخشی از دست‌آوردهای آن‌ها حاصل تربیت و تلاش‌ها و رهنمودهای شماست، اما روان‌شناسان توصیه می‌کنند وقتی می‌خواهید فرزندتان را تشویق یا از تلاش‌هایش قدردانی کنید، به جای تأکید روی احساس خودتان، بر ارزش و اهمیت کار آن‌ها متمرکز شوید. می‌توانید مستقیماً از فرزندتان به خاطر دست‌آورد، تلاش یا احساس مسئولیتش تشکر کنید یا چنین جمله‌ای بگویید: آفرین به این همه تلاش و پشتکار در درس خوندن! 

وقتی در قبال رفتار خوب، تلاش یا دست‌آورد فرزندتان می‌گویید به او افتخار می‌کنید، او این‌طور نتیجه می‌گیرد که مسئول افتخار و سربلندی شما است و اگر نتواند آن موفقیت یا دست‌آورد را تکرار کند به این معناست که دیگر به وجودش افتخار نمی‌کنید یا حتی دوستش ندارید.

اثر دیگر این عبارات این است که به جای محوریت دادن به ارزش‌های فردی و اخلاقی، خوش‌آمد و رضایت والدین را به ارزشی محوری در ذهن کودک تبدیل می‌کند.