اولین حدس!

این فعالیت برای شرکت‌کنندگان بالاتر از ۷ سال طراحی شده و هدف اصلی آن این است که بچه‌ها با پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌هایی که به‌طور ناخودآگاه در ذهن آن‌ها ریشه دارد، آشنا شوند. از مهم‌ترین نقش‌های معلم در این فعالیت تسهیلگری سلسله گفت‌وگوهایی درباره‌ی برچسب‌زنی است.