این کارگاه درباره‌ی چیست؟

این کارگاه در سه جلسه‌ی سه ساعته و یک جلسه‌ی دو ساعته، برای آموزش‌گران، فعالان و ترویج‌گران محیط‌زیست و همه‌ی افرادی طراحی شده است که به فعالیت‌ها و پروژه‌های ترویج‌گری مرتبط با محیط زیست و درگیر کردن نوجوانان در این پروژه‌ها علاقه دارند. قرار است در سه جلسه‌ی نخست درباره‌ی پرسش‌های بالا گفت‌وگو و هم‌فکری کنیم. جلسه‌ی چهارم به بررسی و بهبود طرح‌های عملیاتی شرکت‌کنندگان که در بخش پایانی جلسه‌ی سوم طراحی می‌شوند، اختصاص دارد.

کارگاه «مدارس و سمن‌ها در خدمت محیط زیست» با مشارکت CENN (شبکه‌ی سمن‌های محیط زیستی منطقه‌ی قفقاز) طراحی شده و توسط تسهیلگران این مؤسسه به زبان انگلیسی و با ترجمه‌ی همزمان برگزار می‌شود. جلسه‌ی چهارم به زبان فارسی برگزار می‌شود و در طول دوره تسهیلگران افروز از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود.

برنامه‌ی هفتگی

جلسه‌ی اول: پایداری و توسعه‌ی پایدار
جلسه‌ی دوم: مشارکت دانش‌آموزان و نوجوانان در طرح‌های ترویجی-زیست‌محیطی
جلسه‌ی سوم: تحقق تغییر اجتماعی؛ چه‌طور برای یک پروژه‌ی ترویجی-زیست‌محیطی برنامه‌ریزی کنیم؟
جلسه‌ی چهارم: عمیق‌تر شدن روی برنامه‌ی عملیاتی؛ تبدیل ایده به عمل

نحوه‌ی برگزاری کارگاه

در جلسات اول و دوم تسهیلگران مفاهیم اصلی را ارائه می‌کنند و فرصت‌هایی برای گفت‌وگوی جمعی و بارش فکری در نظر گرفته شده است. نیمه‌ی اول جلسه‌ی سوم به نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای یک پروژه‌ی ترویجی-زیست‌محیطی اختصاص دارد و در نیمه‌ی دوم شرکت‌کنندگان روی طراحی یک برنامه‌ی عملیاتی برای یک پروژه‌ی زیست‌محیطی کار می‌کنند. نتیجه‌ی کار آن‌ها در جلسه‌ی چهارم مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیرد و تکمیل می‌شود.

گواهی این دوره از سوی مؤسسه‌ی CEEN و مدرسه‌ی افروز و برای شرکت‌کنندگانی صادر می‌شود که برنامه‌ی عملیاتی یک پروژه‌ی زیست‌محیطی را تحویل دهند.