برنامه‌ی هفتگی

جلسه‌ی اول: مقدمه‌ای بر کاربرد تحلیل تعارض، پیش‌گیری از تعارض، مدیریت تعارض و حل تعارض در محیط‌های آموزشی.
جلسه‌ی دوم: کاربرد علوم اعصاب، روان‌شناسی مثبت‌گرا، رفتاردرمانی شناختی، پژوهش‌های مرتبط با همدلی، استدلال اخلاقی و استدلال همدلانه در تعارض‌هایی که در محیط آموزشی رخ می‌دهد.
جلسه‌ی سوم: بررسی سناریوهایی درباره‌ی پیش‌گیری و حل تعارض در کلاس درس و زندگی روزمره

سرفصل‌ها

 • تعریف تعارض و تفاوت میان مدیریت تعارض و حل تعارض
 • چرخه‌ی تعارض: محیط بدون تعارض، درگیری و تعارض پنهان، شکل‌گیری و ظهور تعارض، وقوع تعارض و بن‌بست، تنش‌زدایی، توافق/حل و فصل، مصالحه پس از تعارض
 • چرخه‌ی حل تعارض
 • خودآزمایی به عنوان یک استراتژی در حل تعارض
 • نقش عواطف و احساسات، شناخت و ادراک (Cognition)، بستر و فرهنگ، و شنیدن و مشاهده در حل تعارض
 • نقش مخرب/سازنده‌ی تخیل و پیش‌بینی رویدادهای آینده
 • پنج رویکرد در زمینه‌ی مواجهه با تعارض: سازش، اجتناب، تطبیق و توافق، همکاری، رقابت
 • اضطراب و همدلی از منظر علوم اعصاب
 • انواع استدلال: اخلاقی و همدلانه

  نحوه‌ی برگزاری

  دکتر گوپن در ابتدای جلسه‌ی اول و دوم درباره‌ی مفاهیم اصلی صحبت می‌کند و فرصت‌هایی برای گفت‌وگوی گروهی درباره‌ی کاربرد آن ها در زندگی روزمره و کلاس درس‌ در نظر گرفته شده است.

  در جلسه‌ی دوم شرکت‌کنندگان باید درباره‌ی تجربه‌ی شخصی خود از همدلی، اضطراب همدلانه، خشم بابت مشاهده‌ی درد و رنج دیگران، و راه‌هایی برای تبدیل رنج و درگیری به نیروهایی مولد و مثبت و مؤثر بنویسند. در این جلسه نمونه‌ها و مثال‌هایی مرتبط با کلاس درس هم مطرح می‌شود.

  جلسه‌ی سوم، شبیه‌سازی و تمرین مفاهیم است. در این جلسه بر اساس مثال‌هایی که شرکت‌کنندگان در جلسات اول و دوم از کلاس درس و زندگی روزمره‌شان مطرح کردند، سناریوهایی ارائه می‌شود تا حاضران مفاهیمی مثل تحلیل تعارض، اجتناب از تعارض، مدیریت تعارض و حل آن را تمرین کنند. بخشی از این جلسه هم به پرسش و پاسخ درباره‌ی کاربرد ابزارها و روش‌های معرفی شده در کلاس درس اختصاص دارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند چالش‌های احتمالی را به بحث بگذارند.