این کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی برگزار می‌شود. هر هفته یکی از جنبه‌های یادگیری جست‌وجوگرانه را بررسی می‌کنیم و در تالار گفت‌وگوی هر هفته به هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره آن می‌پردازیم. در پایان هر هفته آموزشی، گفت‌وگوها را جمع‌بندی می‌کنیم و با خواندن مطلب کوتاهی درباره موضوع هفته کمی بیشتر با تئوری‌ها و پژوهش‌های مرتبط با یادگیری جست‌وجوگرانه آشنا می‌شویم.

پروژه پایانی کارگاه، طرحی برای یک فعالیت جست‌وجوگرانه هم‌سو با برنامه درسی‌ست که به‌طور تدریجی طی ۵ هفته آماده می‌شود. تسهیلگران دوره در جریان طراحی فعالیت همراه شما هستند و پس از تکمیل هر بخش درباره آن به شما بازخورد می‌دهند. افزون بر این فضایی برای به اشتراک گذاشتن فعالیت‌های شما با دیگر شرکت‌کنندگان دوره در نظر گرفته شده است، می‌توانید پیشنهادها و نقدهای خود درباره طرح‌های دیگران را برایشان بنویسید و از نظرهای دیگران برای بهبود طرح خودتان استفاده کنید. در پایان دوره با استفاده از این بازخوردها نسخه نهایی فعالیت خود را آماده و به عنوان پروژه پایانی ارائه می‌کنید.