این کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی برگزار می‌شود. هر هفته یکی از جنبه‌های یادگیری جست‌وجوگرانه را بررسی می‌کنیم و در تالار گفت‌وگوی هر هفته به هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره آن می‌پردازیم. در پایان هر هفته آموزشی، گفت‌وگوها را جمع‌بندی می‌کنیم و با خواندن مطلب کوتاهی درباره موضوع هفته کمی بیشتر با تئوری‌ها و پژوهش‌های مرتبط با یادگیری جست‌وجوگرانه آشنا می‌شویم.