درباره‌ی کارگاه

کارگاه «کنش هوشمندانه در جامعه‌ی زخم‌خورده؛ آموزش حساس به تضاد و تعارض» که در ۱۰ جلسه‌ی آموزشی و به مدت ۱۰ هفته برگزار می‌شود، برای تسهیلگرانی طراحی شده می‌خواهند به یادگیرندگان یا شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهای جمعی کمک کنند طیف‌های متفاوتی از عواطف و احساساتی مثل خشم، انتقام، ناامیدی، اضطراب، اندوه، رنج و فشار را پردازش و درک کنند. برای رسیدن به این هدف در هر هفته‌ی آموزشی مجموعه ابزارها و استراتژی‌هایی برای پردازش احساسات در یک فضای امن و حمایت‌گر ارائه و تمرین می‌شود.

سرفصل‌های آموزشی

موضوع اول: آگاهی از احساسات – بررسی احساسات از منظر علوم اعصاب و گفت‌وگوی جمعی درباره‌ی تجربه‌های عاطفی
موضوع دوم: احساسات پیچیده و دشوار – شناسایی احساسات پیچیده و دشوار، ریشه‌های آن و آنچه لازم است درباره‌ی این احساسات بدانیم
موضوع سوم: گوش دادن فعال و فرامهارت‌ها – یادگیری فعالانه گوش دادن، شنیدن آنچه باید شنیده شود و فرامهارت‌های ضروری برای آموزش حساس به تضاد و تعارض
موضوع چهارم: دموکراسی ژرف – تمرین ابزار دموکراسی ژرف، تمرین بی‌طرف ماندن و دوری از جانب‌داری و قضاوت در گفت‌وگوها، تمرین احترام
موضوع پنجم: پردازش روان‌زخم‌ها برای جامعه و نسل‌های مختلف – اهمیت رویاپردازی اجتماعی و بررسی این پرسش که وقتی رویاهای اجتماعی شهروندان محقق نمی‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ این ناکامی کجا و چطور آشکار می‌شود؟

نحوه‌ی برگزاری

این کارگاه تعاملی و مشارکتی، و عملی و کاربردی است؛ یعنی ابزارها و راه‌کارهایی در آن معرفی می‌شود که نه‌تنها در طول جلسه که در زندگی فردی و حرفه‌ای شرکت‌کنندگان به کار می‌رود. این ابزارها در مباحث تئوریک ریشه دارند و در هر جلسه به این ریشه‌ها اشاره می‌شود. پرداختن به نظریه‌های به عنوان مرجع و راهنما در برنامه‌ی هر هفته گنجانده شده و بخش عمده‌ی جلسات به تمرین و تجربه‌ی عملی خواهد گذشت.
این کارگاه حاوی پنج موضوع اصلی است و هر موضوع طی دو هفته‌ی آموزشی ارائه و تمرین می‌شود. هر هفته یک جلسه‌ی دو ساعته‌ی آنلاین (از ساعت ۷ تا ۹ شب، از طریق گوگل‌میت) داریم؛ در جلسه‌ی اول موضوع مورد نظر بررسی و ابزارهای مرتبط با آن ارائه می‌شود، سپس شرکت‌کنندگان یک هفته فرصت دارند تا ابزارهای ارائه شده را در زندگی روزمره‌ی خود به کار ببرند و برای جلسه‌ی دوم که بازاندیشی است آماده شوند. در جلسه‌ی دوم شرکت‌کنندگان از تجربه‌های خود می‌گویند، چالش‌های کاربرد ابزارها را مطرح می‌کنند و تسهیلگر کارگاه به آن‌ها بازخورد می‌دهد.

۲۲ فروردین – ارائه‌ی موضوع اول: آگاهی از احساسات
۲۹ فروردین – بازاندیشی موضوع اول

۵ اردیبهشت – ارائه‌ی موضوع دوم: احساسات پیچیده و دشوار
۱۲ اردیبهشت – بازاندیشی موضوع دوم

۱۹ اردیبهشت – ارائه‌ی موضوع سوم: گوش دادن فعال و فرامهارت‌ها
۲۶ اردیبهشت – بازاندیشی موضوع سوم

۲ خرداد – ارائه‌ی موضوع چهارم:‌ دموکراسی ژرف
۹ خرداد – بازاندیشی موضوع چهارم

۱۶ خرداد – ارائه‌ی موضوع پنجم: پردازش روان‌زخم‌ها
۲۳ خرداد – بازاندیشی موضوع پنجم