در این کارگاه چهار هفته‌ای که با حضور یک روان‌شناس و همراهی تسهیلگران افروز برگزار می‌شود، تلاش می‌کنیم این سؤال‌ها را بشکافیم. افزون بر این‌ها، ابزارهایی برای تقویت مهارت‌های عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوان، و راه‌کارهایی برای ایجاد محیط امن و حمایت‌گر در کلاس درس ارائه می‌شود. هفته پایانی کارگاه به بررسی نمونه فعالیت‌های موفقی اختصاص دارد که با مشارکت دانش‌آموزان در فضایی خارج از مدرسه اجرا شده و به ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان و گروه‌های دیگری از اجتماع کمک کرده‌اند.

هر هفته آموزشی با دسترسی شرکت‌کنندگان به یک درس‌گفتار که همان متن درسی هفته است، آغاز می‌شود. مهم‌ترین فعالیت هفته گپ گروهی (جلسه صوتی آنلاین) است که پس از ساعت هفت عصر برگزار خواهد شد. در گپ‌های گروهی دو هفته‌ی اول یک روان‌شناس در کنار تسهیلگران دوره حضور دارد.

هفته‌ی اول کارگاه به مفاهیم و کلیاتی درباره‌ی سلامت روان در دوران کودکی و نوجوانی و نقش معلم در ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان اختصاص دارد. هفته‌ی دوم روی دسته‌بندی مسائل سلامت روان، علائم مسایل و مشکلات در محیط آموزشی و راه‌کارهای مواجهه با آن‌ها متمرکز است. در هفته‌ی سوم، چارچوب «یادگیری اجتماعی و عاطفی» و راه‌کارهایی برای تقویت مهارت‌های خودمراقبتی در دانش‌آموزان ارائه می‌شود. هفته‌ی چهارم کارگاه به بررسی نمونه‌های موفق فعالیت‌های اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان اختصاص دارد و نقش راه‌کارهای مشارکتی در توانمندسازی در حوزه‌ی سلامت روان بررسی می‌شود. پس از پایان کارگاه، تسهیلگران دوره برای مشاوره با شرکت‌کنندگان از طریق جلسات فردی در دسترس خواهند بود.