دوره سواد رسانه‌ای با بهره‌گیری از رویکرد آموزش تجربی برگزار می‌شود. به این معنی که در ابتدای هر هفته آموزشی یک موضوع مرتبط با سواد رسانه‌ای معرفی‌ می‌شود و شرکت‌کنندگان دریافت‌ها و تجربه‌های شخصی‌شان از تجربه‌‌هایشان را در تالارهای گفت‌وگو و باقی بخش‌های دوره با شرکت‌کنندگان و با تسهیلگران دوره به اشتراک می‌گذارند و درباره آموخته‌های تجربی خود گفت‌وگو می‌کنند. این گفت‌وگوها درک و دریافت شخصی از موضوع مورد نظر را تکمیل می‌کند، و ما را برای کاربرد عملی آن مفهوم در زندگی روزمره آماده می‌کند. علاوه بر گفت‌گوهای گروهی، شرکت کنندگان از تسهیلگران دوره درباره تدوین و طراحی طرح درس برای کلاس درس خود بازخورد فردی دریافت می‌کنند. شرکت در این دوره به مشارکت‌ در تالارهای گفت‌وگو و دیگر فعالیت‌های نوشتاری نیاز دارد. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان هر هفته باید در یک جلسه گپ گروهی آنلاین که به مدت ۲ ساعت برگزار می‌شود، شرکت کنند. انجام فعالیت‌های این دوره آموزشی دست‌ِکم به ۵ ساعت در هفته نیاز دارد.

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با همراهی تسهیلگران افروز ضمن آشنایی با زوایای گوناگون سواد رسانه‌ای، برای تمرین مهارت‌های سواد رسانه‌ای با دانش‌آموزان یک طرح درس منطبق با موضوع کلاس درس خود آماده می‌کنند.