این دوره‌ی آموزشی سه ماهه با هدف پاسخ به این پرسش‌ها و معرفی راه‌کارها و ابزارهایی طراحی شده است که به آموزش‌گران و فعالان محیط زیست کمک می‌کند تلاش برای حل مشکلات زیست‌محیطی را به شکلی هدف‌مند به کلاس و برنامه‌ی درسی وارد کنند.

این دوره با معرفی آموزش زیست‌محیطی شروع می‌شود و با معرفی دو چارچوب آموزشی برای پیاده کردن مراحل پنج‌گانه‌ی آموزش زیست‌محیطی ادامه می‌یابد.

شرکت‌کنندگان در طول ۱۲ هفته و با کمک و مشاوره‌ی تسهیلگران دوره، فعالیت‌های آموزشی کوتاهی را در کلاس درس پیاده می‌کنند تا دانش‌آموزان با اصول اولیه‌ی محیط زیست آشنا شوند. سپس بر اساس ویژگی‌ها و فضای کلاس و موضوع درسی، با مشارکت و در نظر گرفتن علائق دانش‌آموزان، یک طرح ترویج‌گری در زمینه‌ی محیط زیست طراحی و اجرا خواهند کرد.

برنامه‌ی هفتگی:

هر هفته‌ی آموزش یک درس‌گفتار در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و یک وبینار (جلسه‌ی صوتی آنلاین، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰) از طریق برنامه‌ی زوم برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان یک هفته فرصت دارند فعالیت هفتگی مکتوب را برای تسهیلگران دوره ارسال کنند. در طول دوره و حین طراحی و اجرای پروژه‌ی ترویج‌گری، شرکت‌کنندگان می‌توانند از جلسات مشاوره‌ی فردی با تسهیلگران دوره استفاده کنند.