این کارگاه سه هفته‌ای با هدف هم‌فکری درباره‌ی این پرسش‌ها، برای آموزش‌گران، والدین، مشاوران و افرادی طراحی شده است که با کودکان و نوجوانان ارتباط دارند. این کارگاه رایگان، به صورت مشارکتی، و با حضور تسهیلگر متخصص مشاوره و مسائل مربوط به جنسیت برگزار می‌شود.
هر هفته‌ی آموزشی شامل یک درس‌گفتار و یک تالار گفت‌وگو برای تبادل تجربه‌ها و نظرهای شرکت‌کنندگان است. همچنین، هر هفته یک جلسه‌ی گفت‌وگوی صوتی آنلاین (گپ گروهی) برگزار می‌شود. درس‌گفتار دو روز پیش از این جلسه در دسترس شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و در گپ گروهی درباره‌ی مباحث طرح شده در آن گفت‌وگو می‌کنیم. گپ‌های گروهی این کارگاه روزهای شنبه، از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شوند.