یک طرح جست‌وجوگرانه برای درس علوم اجتماعی

این بازی ماحصل یک پروژه‌ی مطالعاتی است که یکی از اعضای دپارتمان آموزش دانشگاه ایندیانا در زمینه‌ی یادگیری جست‌وجوگرانه (یادگیری از طریق پژوهش) انجام داده است  و علاوه بر این که مراحل مختلف یک فعالیت پژوهش‌محور را با جزئیات شرح می‌دهد، حاوی مؤلفه‌های گوناگون «یادگیری جست‌وجوگرانه» است. قرار است دانش‌آموزان با شهر و محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند، بهتر آشنا شوند. برای همین با حمایت و هدایت تسهیلگر کلاس، جست‌وجو درباره‌ی شهر را آغاز می‌کنند و محل زندگی‌شان را این بار از چشم یک محقق می‌بینند. 

هرچند که این طرح درس به‌طور مشخص برای درس علوم اجتماعی طراحی شده، اما از آنجا که شهر و محله از جنبه‌های مختلفی مثل تاریخ، اقلیم و جغرافیا، ساختار اجتماعی، صنعت، ورزش و هنر قابل بررسی است، می‌توان آن را با اهداف از پیش‌تعیین‌شده‌ی کلاس‌های مختلف انطباق داد و با اندکی تغییر اجرا کرد.