کیسه‌ی خرید دوست داشتنی من

این فعالیت آغازی است بر بازاندیشی درباره‌ی دور ریختنی‌ها و تقویت خلاقیت کودکان تا کاربردی تازه برای آن‌ها پیدا کنند. از طریق اجرای این فعالیت می‌توان به موضوع محدود بودن منابع طبیعی اشاره کرد و اهمیت صرفه‌جویی در استفاده از این منابع را از طریق یافتن کاربردی تازه برای وسایل غیرقابل استفاده شرح داد.