کلاس من، جامعه‌ی کوچک من

این فعالیت برای اجرا در میان هر گروهی از افراد که برای انجام یک فعالیت جمعی گرد هم آمده‌اند و بالاتر از ۷ سال هستند، مناسب است. مهم‌ترین دستآورد آن مجموعه قوانینی است که همه‌ی اعضای گروه بر سر آن‌ها به توافق رسیده‌اند و می‌تواند مبنای تعامل‌های میان‌فردی در همان گروه باشد. فعالیت بر مبنای این رویکرد طراحی شده است که یک شهروند مسئول، از حقوق خود و دیگران، و همچنین از قوانین جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، آگاه و به آن‌ها پایبند است. علاوه براین، می‌تواند این حقوق و قوانین را با نگاهی انتقادی و با در نظر گرفتن حقوق همه‌ی افراد جامعه تحلیل کند. این مفاهیم کلان از طریق اجرای فعالیت «کلاس من، جامعه کوچک من» در محدوده‌ی کوچک کلاس درس یا گروه دانشجویان یا همکاران تمرین می‌شود.