کلاس درس از راه دور

فایل صوتی پایین حاصل هم‌اندیشی و گفت‌وگویی است که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸، پس از چند هفته از تعطیلی مدارس درباره‌ی روش‌های تدریس، راه‌کارهای تولید محتوا،‌ و ابزارهای مورد نیاز برای تدریس از راه دور انجام شد.