کارآگاهان طبیعت

در این بازی دانش‌آموزان با انجام فعالیت‌های گروهی، مصادیق اتلاف انرژی و منابع طبیعی در زندگی روزمره را پیدا می‌کنند و به دنبال راهکارهایی می‌گردند که از آسیب بیشتر به محیط زیست جلوگیری شود. این فعالیت برای اجرا در گروه‌های سنی مختلف مناسب است مشروط بر اینکه پرسش‌ها را متناسب با سن مشارکت‌کنندگان تغییر دهید تا دامنه‌‌ی وسیع‌تری از اطلاعات و موضوعات مرتبط با محیط زیست را در برگیرد. علاوه بر این، برای گروه‌های سنی بالاتر (دبیرستان) می‌توان از مؤلفه‌های روش یادگیری جست‌وجوگرانه هم بهره برد و پژوهش‌های کتابخانه‌ای را هم به بخش‌های مختلف فعالیت اضافه کرد.