چند بازی کوتاه برای پرورش تفکر انتقادی

این مجموعه حاوی فعالیت‌هایی با هدف پرورش مهارت تفکر انتقادی یا سنجش‌گرانه‌اندیشی در دانش‌آموزان است. نکته‌ی مثبت فعالیت‌های این مجموعه این است که می‌توان در مدت زمانی کوتاه آن‌ها را در کلاس درس اجرا کرد. نقاشی با دست ضعیف، ساخت یک قطعه موسیقی و رانندگی عنوان این بازی‌ها است.