ویژگی رفتارهای تنظیمی در قیاس با تنبیه

با استفاده از این فهرست راحت‌تر می‌توان فهمید کدام رفتار بیش‌تر به سمت تنبیه متمایل است و کدام بیش‌تر شکل تنظیمی دارد.


متن اینفوگرافی برای افراد دارای معلولیت بینایی:

۳- ویژگی رفتارهای تنظیمی در قیاس با تنبیه 

پیش‌گیرانه – واکنش

مبتنی بر احترام متقابل – برتری جویانه 

شأن و کرامت کودک را در نظر می‌گیرد – به احساس کودک بی‌توجه است 

اعتماد به نفس کودک را بالا می‌برد – اعتماد به نفس را تخریب می‌کند

فقط رفتار اشتباه را نشانه می‌گیرد – شخصیت کودک را نشانه می‌گیرد 

دلیل اشتباه را توضیح می‌دهد – بی ارائه دلیل، کنترل می‌کند 

کودک و بزرگ‌تر همچنان نسبت به هم و ارتباطشان احساس خوبی دارند – عامل جدایی و فاصله است

گزینه و پیشنهاد می‌دهد – امر می‌کند و تبعیت می‌خواهد 

به ریشه رفتار توجه می‌کند – فقط به سوء رفتار توجه می‌کند 

مشوق رفتار‌های بهتر در آینده است – عامل طغیان، تمرد و انتقام در آینده است