من یک کلمه می‌دانم

این بازی که متناسب با توانمندی‌ها و ویژگی‌های کودکان بالاتر از ۹ سال طراحی شده است بر تقویت مهارت کار گروهی و تلاش برای موفقیت کل گروه متمرکز است. شرکت‌کنندگان که باید برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش کنند، در یک فرآیند جمعی به درک مشترکی از یک موضوع می‌رسند.