مراقبت از سلامت روان در شرایط بحرانی

فایل صوتی بالا در وبینار «مراقبت از سلامت روان در بحران» مدرسه‌ی افروز در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ضبط شده است.

در این جلسه روانشناس و روان‌درمانگر خانواده به این موضوعات می‌پردازد که ذهن و روان ما در مواجهه با شرایط سخت و بحرانی چه‌طور واکنش نشان می‌دهد و بسته به انواع این واکنش‌ها چه‌طور باید از سلامت روان‌مان در روزهای سخت مراقبت کنیم. افزون بر این، راه‌کارهایی برای کاهش تنش در خانواده و کمک به نزدیکان در مدیریت اضطراب و نگرانی ارائه می‌شود.