فرمان چهارم

یک کاربرد آگاه می‌داند پدیده‌ی قلدری آنلاین (Cyber Bullying) چیست و چه‌طور باید به آن واکنش نشان داد.