فرمان هشتم

پژوهش‌ها از ارتباط میان «اعتیاد به اینترنت» با اضطراب، افسردگی و اختلال خوردن حکایت دارند. عادت به استفاده‌ی درست از اینترنت را می‌توان از کودکی در افراد نهادینه کرد.


متن اینفوگرافی برای افراد دارای معلولیت بینایی:

۱۰ فرمان برای حضور نوجوانان در اینترنت 

در اینترنت غرق نشو

اعتیاد به اینترنت و ابزارهای دیجیتال،‌ اختلالی رایج میان نوجوان‌ها و جوان‌ها است. این اختلال بر فعالیت‌های روزانه و طبیعی افراد اثر می‌گذارد، عامل اضطراب و وسواس است و افراد را به سبک زندگی ناسالم عادت می‌دهد. 

راهکارهای عملی 

  • مقررات بگذارید و برنامه بریزید 
    • برای فعالیت‌های مختلف اینترنتی زمان و برنامه مشخص تعریف کنید و خودتان هم به آن وفادار بمانید. 
  • وب‌سایت‌های مورد علاقه بچه‌ها را بشناسید
    • مرتب چک کنید که به چه وب‌سایت‌هایی سر می‌زنند و در صورت استفاده و تولید محتوای نامناسب یا تغییر رفتارشان با آن‌ها گفت‌گو کنید.
  • فقط «نه» نگویید، پیشنهاد هم بدهید
    • اینترنت پر از محتوای سرگرم کننده و جذاب است و ممنوعیت و امر و نهی برای بازداشتن بچه‌ها از مشغول شدن به آن کافی نیست. پس برای زمان‌های بدون اینترنت برنامه بریزید و مسئولیت سرگرمی بچه‌ها با به عهده بگیرید.