فرمان ششم

سواد رسانه‌ای گستره وسیعی دارد و آگاهی درباره‌ی دنیای آنلاین بخشی از آن است.