عصبانیت تا کجا!

این فعالیت متناسب با شرکت‌کنندگان ۱۱ سال به بالا طراحی شده است. شرکت‌کنندگان تلاش می‌کنند با استفاده از قدرت تخیل و تجربه‌های شخصی خود داستان‌های کوتاه بنویسند و از این طریق با درجه‌های مختلف خشم و عصبانیت آشنا می‌شوند. هدف نهایی این است که مهارت شناخت و مدیریت احساسات در شرکت‌کنندگان تقویت شود تا میزان تعارض و درگیری در میان آن‌ها کاهش یابد و از احتمال بروز جرم کاسته شود.