نقاشی با دست ضعیف‌تر

نقاشی با دست ضعیف‌تر یک فعالیت آموزشی برای پیاده‌سازی در کلاس درس است و هدف اصلی آن مواجه شدن یادگیرندگان با پیش‌داوری‌ها و انتظاراتی است که به آن‌ها عادت کرده‌اند و به همین دلیل رهایی از آن‌ها برایشان آسان نیست.

شکل کلی فعالیت ساده است: شرکت‌کنندگان دور یک دایره‌ی فرضی می‌نشینند و وسط دایره یک شی به عنوان مدل نقاشی قرار می‌گیرد. هر کدام از شرکت‌کنندگان باید با دست ضعیف‌تر خود (دستی که با آن نمی‌نویسد) آن‌چه را می‌بیند طراحی کند. بعد از پایان کار تسهیلگر از آن‌ها می‌خواهد برگه‌های نقاشی‌شان را به نفر سمت راستی‌شان بدهند، طوری که کارها در دایره دست به دست بگردد و همه‌ی شرکت‌کننده‌ها نتیجه‌ی کار همدیگر را ببینند. وظیفه‌ی تسهیلگر این است که برای تثبیت آموزه‌های فعالیت در پایان کار یک گفت‌وگوی کلاسی ترتیب دهد.

آن‌چه در این متن می‌‌خوانید شکل دقیق‌تر این فعالیت است که توسط یکی از شرکت‌کنندگان یکی از دوره‌های تفکر سنجش‌گرانه‌ی مدرسه‌ی افروز به‌صورت طرح درسی مدون در آمده و نقش معلم به عنوان تسهیلگر فرآیند یادگیری مشخص شده است. بازخورد تسهیلگران افروز نیز به‌صورت حاشیه به این طرح درس اضافه شده است. اگر می‌خواهید این فعالیت را در کلاس درس پیاده کنید، پیشنهاد می‌شود این بازخوردها را هم در نظر بگیرید.