حمایت عاطفی از آسیب‌دیدگان فجایع و حوادث

اگر در شهر خود به دیدار نجات‌یافتگان می‌روید یا برای کمک به آن‌ها راهی محل حادثه می‌شوید، به هنگام روبه‌رویی با آسیب‌دیدگان این پیشنهادها را به یاد داشته باشید.