حلقه‌های تغییر

این مقاله به قلم تریسی اِی. تامسون (Tracy A. Thompson)، پاییز سال ۲۰۱۱ در مجله‌ی Stanford Social innovation Review منتشر شد. «حلقه‌های تغییر» درباره‌ی ماهیت دایره در فرآیندهای یادگیری و ارتباط آموزشی است و به دایره به عنوان فرمی نگاه می‌کند که فرآیند یادگیری را تسهیل و ارتباط آموزشی را به فرآیندی اثرگذار و لذت‌بخش تبدیل می‌کند. 

دایره‌ها یا همان حلقه‌ها به یادگیرندگان کمک می‌کنند که خود و جامعه پیرامون‌شان را بهتر بشناسند و از رهگذر این شناخت، خود و جامعه را بهبود دهند. ترِیسی اِی تامسون، دانشیار دانشگاه واشینگتن، حلقه‌های گفت‌وگو را از قدیمی‌ترین، متداول‌ترین و مؤثرترین ابزارهای تغییر اجتماعی و فردی می‌داند و در این مقاله کارکرد این حلقه‌ها را در حوزه‌ی یادگیری شرح می‌دهد، ویژگی‌های یک حلقه‌ی کارآمد را برمی‌شمرد و از مزایای حلقه‌ها در انتقال آموزه‌ها و تجربه‌ها می‌گوید. او درباره‌ی نحوه‌ی شکل‌گیری حلقه‌های تغییر می‌گوید و به کارکرد این حلقه‌ها در تبدیل ساختارهای هرمی در جامعه و محیط آموزشی به ساختارهایی برابر و هم‌سطح توضیح می‌دهد.