ثبات قدم و یکپارچگی

زیر پا گذاشتن روالی که تعیین کرده‌اید و وعده‌‌ای که داده‌اید، هرچند کوچک و پیش‌پا افتاده باشد و حتی اگر به نظر برسد کودک آن‌ها را فراموش کرده، باعث تزلزل و بی‌اعتمادی کودک می‌شود. بچه‌ها باید در عمل ببینند چه رفتاری غیرقابل‌پذیرش است. وقتی واکنش امروز شما به یک رفتار، با واکنش دیروز شما نسبت به همان رفتار تفاوت دارد، کودک سردرگم می‌شود، احساس ناامنی می‌کند و مهم‌تر از همه، معیاری برای تشخیص رفتار مقبول و نامقبول ندارد.

این یک‌پارچگی و ثبات قدم را نه فقط در واکنش به رفتارهای او که در برنامه روزانه‌اش دنبال کنید؛ وقت خواب معین، غذا خوردن در یک زمان خاص و تعیین مدتی برای بازی در ساعتی مقرر و ثابت به تقویت احساس امنیت و آرامش روانی در کودکان کمک می‌کند. در سفر یا میهمانی، وقتی می‌دانید برنامه روزانه و معمول تغییر می‌کند، پیش‌تر به بچه اطلاع دهید و درباره تغییر با او صحبت کنید.


متن اینفوگرافی برای افراد دارای معلولیت بینایی:

۱۰- ثبات قدم یکپارچگی 

کلید احساس امنیت و آرامش روانی در کودکان 

وقتی واکنش امروز شما به یک رفتار با واکنش دیروزتان به همان رفتار تفاوت دارد، کودک سردرگم می‌شود، احساس ناامنی می‌کند و مهم‌تر از همه، معیاری برای تشخیص رفتارهای مقبول و نامقبول ندارد.