بهره‌گیری از مسایل زندگی روزمره برای پیوند با جهان واقعی

مقاله‌ی «بهره گیری از مسایل زندگی روزمره برای پیوند با جهان واقعی» نوشته‌ی کارن راسموسن (Karen Rasmussen) در تابستان سال ۱۹۹۷ در مجله‌ی Curriculum Update متعلق به انجمن غیر دولتی نظارت و برنامه‌ریزی درسی منتشر شد. این مقاله  با معرفی چند پروژه‌ی یادگیری از طریق حل مسأله که در مدارس مختلف آمریکا اجرا شده‌اند، به فرصت‌هایی می‌پردازد  که رویکرد مسأله‌محور در دراختیار معلمان و دانش‌آموزان می‌گذارد. تجربه‌های معلمانی که این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند از زبان خودشان در این مقاله بازتاب داده شده و نویسنده با معرفی و تحلیل چند پروژه، تصویر نسبتاً کاملی از اهداف و اصول یادگیری مسأله‌محور ارائه می‌دهد.

مجله‌ی Curriculum Update از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ به‌صورت فصل‌نامه منتشر می‌شد و در هر شماره روی یک موضوع درسی یا یک روش آموزشی تمرکز داشت. شماره‌ای از این مجله که مقاله‌ی حاضر در آن چاپ شده، به یادگیری از طریق حل مسأله اختصاص داشت.