بانک احساسات

هدف اصلی این فعالیت آشنا شدن شرکت‌کنندگان با طیف وسیعی از احساسات و عواطف انسانی طراحی شده است. شناختن احساسات اولین مرحله در به رسمیت شناختن و پاسخ دادن به آن‌ها است، و پاسخ صحیح به احساسات و نیازهایی که آن‌ها را ایجاد می‌کنند گامی ضروری برای پیشگیری از تعارض یا حل و فصل مسالمت‌آمیز آن‌ها است. فعالیت حاضر با تکیه بر این دیدگاه طراحی شده است که «شناخت احساسات، بروز آن‌ها و پرورش مهارت همدلی به کاهش خشونت در جامعه کمک می‌کند».