بازنگری در کلام روزمره ۱

آزمون و خطا بخش جدایی‌ناپذیر یادگیری‌ است؛ به‌ویژه در نخستین سال‌های کودکی. ورود شما به دنیای کودکانه برای نشان دادن «بهترین» و «درست‌ترین» شیوه‌ی بازی و کار این باور را در کودک ایجاد می‌کند که توانایی کافی برای انجام کارها، حتی بازی با اسباب‌بازی‌هایش را ندارد. مداخله شما این پیام را به همراه دارد که «من نمی‌توانم. فقط بزرگ‌ترها هستند که می‌دانند» و این نقطه‌ی مقابل پرورش اعتماد به نفس در بچه‌هاست.