ای کاش…

این فعالیت بر درک احساسات و عواطف انسانی به هنگام مواجهه با خشونت و پیدا کردن راهکارهای مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به تعارض‌های ستیزه‌جویانه متمرکز است. شرکت‌کنندگان با تماشای تصاویری که هر کدام صحنه‌ای از یک تعارض را نشان می‌دهند، درباره‌ی احساسات خود و احساس احتمالی افرادی که در این صحنه درگیر هستند صحبت می‌کنند و می‌کوشند راه‌هایی مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به درگیری پیشنهاد دهند.