امدادرسانی عاطفی به کودکان و نوجوانان

اگر به عنوان امدادگر به مناطق زلزله‌زده می‌روید، کودکان را فراموش نکنید. آن‌ها اغلب در هیاهوی بحران نادیده گرفته می‌شوند، در حالی‌که آسیب‌پذیرتر از بزرگسالان هستند.